Statisztikai adatok 1990-2010 között

A statisztikai adatokat senki sem szereti olvasgatni, gyűjtögetni, bár sokszor a számok beszélnek, történelmet írnak és emberi sorsokra utalnak. A Kemény János Elméleti Líceum jogutódja az idők folyamán Maroshévízen működő magyar tannyelvű intézményeknek. Ezért össze kellett gyűjteni mindazon félévi és Olvass tovább…

Igazgatói beszámoló a Kemény János Elméletii Líceum szakmai munkájáról 2008 július 1 és 2010 január 29 között

Igazgatói kinevezésemet 2008 július 1-től a tanfelügyelőségtől, majd augusztus 1-től a minisztériumtól kaptam, miután sikeresen versenyvizsgáztam erre az állásra 2008 áprilisában. Már a versenyvizsgám után kiválasztottam a helyettes igazgatót Deme Gabriella vallástanár személyében, habár a kollégák közül más személy is Olvass tovább…

10 éves a maroshévízi önálló magyar oktatás

Az 1992-től 1996-ig terjedő időszakban tovább folytatódott az iskola megerősítése. Az ismert mostoha körülmények ellenére (két iskolaépület, két váltásban való tanítás) igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak, igyekeztünk a legjobbat nyújtani tanítványainknak. Megvalósított célkitűzéseink közül megemlíthetjük a következőket: az oktató – nevelő Olvass tovább…

Iskolatörténeti emlékek

Az 1991-1992-es tanévben az akkoriban 6-os számú önállómagyar általános iskola igazgatója voltam.Ez a megtiszteltetés alakulásunkkezdetén illetett meg, kölönleges gazdasági és szociális körülmények között.Az iskola vezetésének elvállalása egy sajátosan kialakult belső helyzet miatt történt és a vállalás alkalmával kijelentettem, hogy e Olvass tovább…