Iskolatörténeti emlékek

Az 1991-1992-es tanévben az akkoriban 6-os számú önállómagyar általános iskola igazgatója voltam.Ez a megtiszteltetés alakulásunkkezdetén illetett meg, kölönleges gazdasági és szociális körülmények között.Az iskola vezetésének elvállalása egy sajátosan kialakult belső helyzet miatt történt és a vállalás alkalmával kijelentettem, hogy e feladatot csak egy ta-névre vállalom. A célom az volt, hogy a kialakult helyzetet megoldjuk és probáljuk tovább szervezni és épiteni a maroshévizi magyar oktatást és nevelést. Az igéretemhez híven a tanév végén beadtam a lemondásomat, amelyet a tanfelügyelőség el is fogadott.

A rövid vezetésem során nagy megvalósitásokkal nem dicsekedhetek, de igyekeztem elsősorban az újraalakult pedagógus közösséget összetartani és serkenteni a minnél jobb eredmények elérésére. Az 1991-1992-es tanév a 6-os számú általános iskola tevékenységét két külön iskolaépületben tartotta. A beiratkozott tanulók száma 404 volt és az eloszlás az I-IV osztályban 157 tanuló, az V-VIII osztályban pedig 247 tanuló.

A tevékenységét az iskola három fő irányba végezte: az oktató nevelő tevékenység, gazdasági és karbantartási tevékenység valamintaz iskolán kivüli tevékenység. A tevékenységek az évharmadi tevékenységitervek alapján történt, amelyeket a pedagogusok tanácsa elfogadott.Az oktató nevelő tevékenységben elért eredmények az I-IV osztályokban jónaktekinthetőek mert búkó tanulónk nem volt és az osztályzatok tükrében a jó eredmények voltak túlsúlyban. Az V-VIII ostályokban az erednények gyengébbek voltak és ugyanakkor a beiskolázatlan tanulók száma is nagy volt (23).

A gazdasági és karbantartási tevékenység során előrelépés történt, mert sikerült befejezni a fásszint és biztositani a tüzelőanyagot. A helyzet azért tekinhető jónak, mert kevés mellékszemélyzet segítségével, két takaritónő, egy karbantartó és egy titkárnő segitségével sikerült a megfelelő rendet és tisztaságot tartani, a régi padokat és szekrényeket használható állapotban tartani és a titkársági munkát elvégezni. Mindezen tevékenységeket szegényes pénzügyi feltételek között valósitottuk meg.

Az iskolán kívüli tevékenységek szegényesek voltak, amelynek a legfőbb oka a két váltásban történő oktatás volt, amely nem engedélyezte a tevékenységek lebonyolitását. Ezektől eltekintve sikerült résztvenni a tantárgyversenyeken, a sportrendezvényeken és kulturális műsorokon. A kulturális műsorokat főleg az évharmadonként tervezett előadások képezték.

Az 1999-2000-es tanév során iskolánkban az aligazgatói állást töltöttem be. Összehasonlitva az igazgatóságom idejével előrelépés történt úgy az oktató nevelő tevékenységben mint a gazdasági helyzetben. Ebben az időszakban habár csökkent a tanulók száma, mégis sikerült a létszámot stabilizálni és az eredményeket javítani.

Simon Mihály
Igazgató 1991-1992
Helyettes igazgató 1999-2000