Statisztikai adatok 1990-2010 között

A statisztikai adatokat senki sem szereti olvasgatni, gyűjtögetni, bár sokszor a számok beszélnek, történelmet írnak és emberi sorsokra utalnak. A Kemény János Elméleti Líceum jogutódja az idők folyamán Maroshévízen működő magyar tannyelvű intézményeknek. Ezért össze kellett gyűjteni mindazon félévi és évi jelentéseket, melyek a 6. számú Általános Iskola (1990-1993), a 6. számú Kemény János Általános Iskola (1993-2003) és a Kemény János Elméleti Líceum (2003- napjainkig) néven szerepeltek. Ezek lettek fő forrásaim. Ezek mellett szükséges volt átnézni a pedagógiai és a vezetőségi tanács jegyzőkönyveit. A 20 év jelentéseinek statisztikai adatait az intézmény alakulásának szakaszai szerint mutatom be.

1990-1993

A magyar oktatás újjászervezésének megvalósításáról szóló jegyzőkönyvek tartalmazzák azt a kérést, amit 1991 január 24-én küldtek fel a Megyei Tanfelügyelőségnek és ebben olvashatók a következő adatok: 502 tanuló, 90 óvodás, részletezve 3 óvodáscsoport a zsákhegyi, az 1-es és a 6-os óvodától, 10 elemi és 11 gimnáziumi osztály a 2-es, 4-es és 8-as iskolától. Az 1990-1991-es tanév a következő oktatási rendszerrel indult el: egy óvodás csoport, elemi (I-IV) és gimnáziumi osztályok (V-VIII), de már a következő két iskolai év (1991-1992, 1992-1993) beszámolóiban nem szerepelnek óvodás csoportról információk, bár az emlékek igazolják, hogy működött egy óvodás csoport.

Az adatok alapján megfigyelhető, hogy beiskolázás szempontjából a lemorzsolódás nagy méreteket öltött. Az első tanév 20 osztályából két év múlva már 17 osztály maradt. Az akkori iskolavezetők már felhívták a figyelmet arra, hogy „az elkövetkezendőkben a nagy gondok közé fog tartozni a lemorzsolódás az osztályok alkotásában.”

Az átment tanulók száma 90,23% és 95,24% között ingadozik, mely alapján felfedezhető a tanítás és tanulás utáni igény, de minden intézményvezető a minőségi munka javítására hívta fel a figyelmet beszámolóiban.

1993-2003

Ez az időszak 10 tanévet ölel fel. Az intézményt ezen periódusban Puskai Gyula, Mohácsek Ákos igazgatók és Simon Mihály helyettes igazgató irányították. A jelentések tartalmazzák az elemi és gimnáziumi tanulók helyzete mellett a székpataki iskola és az iskolához csatolt óvoda adatait is. Észlelhető a létszámcsökkenés, mely komolyan befolyásolhatja az következő tanévek beiskolázási és pedagógus állási gondjait-jegyezte le az intézményvezető jelentésében.

Önálló igazgatással rendelkezett az óvoda (1997-1998-as tanévvel), amely sajátos jelentést mellékelt az iskolai jelentéshez a 2001-2002-es tanévben. A grafikonok nem tartalmazzák az óvodáscsoportok létszámait, hiszen nem tanulmányi eredmények alapján mérjük az óvodai teljesítményt. Az óvodai csoportokról összesített adatokat a következő táblázat tartalmazza.

Észlelhető a létszámcsökkenés, mely komolyan befolyásolhatja az következő tanévek beiskolázási és pedagógus állási gondjait-jegyezte le az intézményvezető évi beszámolójában.

2003-2009

A 2003-2004-es tanév mérföldkő volt az iskola történetében. Új nevet kapott az intézmény: Kemény János Elméleti Líceum. Az intézmény hatásköre mennyiségi és minőségi változásokat szenvedett: az óvoda közvetlen alárendelt intézmény lett és öt líceumi osztállyal gyarapodott. Ehhez hozzáadódott a közvetlen alárendeltségű székpataki iskola.

Az óvodai létszámok is a lemorzsolódás folyamatát tükrözik, hiszen az első két tanévben két óvodás csoport működött. Az utóbbi 4 évben egy óvodás csoport működött.

A következő grafikon a beiratkozott és maradt tanulók mozgását összesíti. Megfigyelhető a létszámok évről-évre való csökkenése.

A 2007-2008-as tanévben felszámolódott a székpataki alárendelt egység oktatói-nevelői munkája, mivel 2007 április 16-tól beindul az új iskolabusz működése és ezzel megoldódott a székpataki és más helységből származó diákok ingáztatása.

Sajnos érzékenyen észlelhető a beiskolázott diákok számának csökkenése 353 diákból 266 diákra csökkent a létszám. A 2009-2010-es tanévben sikerült megvalósítani két első és két ötödik osztály beindítását, így a beiskolázott diákok száma 304-re nőtt az óvodai létszámmal együtt.

Iskolánk a 20 év nevelői-oktatói munkájával igyekezett megőrizni tanítványai szívében a magyarságtudatot, de pesszimista összképet állíthatunk össze arról, hogy ilyen rövid idő alatt milyen nagy diáklétszám csökkenést élt meg intézményünk. A két véglet közötti különbség hatalmas 443 diák az 1990-1991-es tanévben és 266 diák a 2008-2009-es tanévben. Többször jegyezték meg az intézményvezetők a beiskolázott tanulók számának csökkenését és ezek negatív következményét. A jelenlegi gazdasági válság közepette ezek a számadatok mindenkit elgondolkoztatnak …

Deme Gabriella