Diákélet az elmúlt 20 év alatt

Az adatközlő jelentések, a pedagógiai gyűlések jegyzőkönyvei segítséget nyújtanak abban, hogy felidézzük iskolánk 20 éves múltjának oktató- nevelő munkáját. A feljegyzett tények és a megörökített események igazolják az intézmény „alma mater” voltát. A kezdeti évek diákéletét fiatal pedagógusok ötletei tették Olvass tovább…

Statisztikai adatok 1990-2010 között

A statisztikai adatokat senki sem szereti olvasgatni, gyűjtögetni, bár sokszor a számok beszélnek, történelmet írnak és emberi sorsokra utalnak. A Kemény János Elméleti Líceum jogutódja az idők folyamán Maroshévízen működő magyar tannyelvű intézményeknek. Ezért össze kellett gyűjteni mindazon félévi és Olvass tovább…

Igazgatói beszámoló a Kemény János Elméletii Líceum szakmai munkájáról 2008 július 1 és 2010 január 29 között

Igazgatói kinevezésemet 2008 július 1-től a tanfelügyelőségtől, majd augusztus 1-től a minisztériumtól kaptam, miután sikeresen versenyvizsgáztam erre az állásra 2008 áprilisában. Már a versenyvizsgám után kiválasztottam a helyettes igazgatót Deme Gabriella vallástanár személyében, habár a kollégák közül más személy is Olvass tovább…

10 éves a maroshévízi önálló magyar oktatás

Az 1992-től 1996-ig terjedő időszakban tovább folytatódott az iskola megerősítése. Az ismert mostoha körülmények ellenére (két iskolaépület, két váltásban való tanítás) igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak, igyekeztünk a legjobbat nyújtani tanítványainknak. Megvalósított célkitűzéseink közül megemlíthetjük a következőket: az oktató – nevelő Olvass tovább…