INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Teoretic „Kemény János” Topliţa
Titlul subproiectului: Consultaţii Instruire pentru Bac Tare/ CI(KJ)BT
Acord de grant nr. 408/SGL/RII/01.10.2018

Topliţa, 29.11.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul Liceul Teoretic „Kemény János” Topliţa a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
Lot 1:
 1. Multifuncţională Laser Color
 2. Tablă interactivă Smart Board

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Topliţa, 535700, judeţul Harghita, str. Sportivilor 5/G
Telefon/Fax:0266/341309
E-mail: kemenysuli@gmail.com
Persoană de contact: Iari Maria

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 10.12.2018, ora 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/ montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie Topliţa, judeţul Harghita, str. Sportivilor 5/G. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.


Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*
Achiziția de bunuri: Multifuncţională, Tablă interactivă

Proiect: Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Consultaţii Instruire pentru Bac Tare/ CI(KJ)BT
Beneficiar: Liceul Teoretic „Kemény János” Topliţa
Ofertant: ____________________

1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.
(1) Denumirea produselor
(2) Cant.
(3) Preț unitar
(4) Valoare Totală fără TVA
(5=3*4) TVA
(6=5* %TVA) Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

TOTAL

2. Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult _______ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare

4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului – verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5. Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6. Instrucţiuni de ambalare:
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. Specificaţii Tehnice:
(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):
A. Specificații tehnice solicitate
B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Denumire produs Marca / modelul produsului
Descriere generală Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manuale
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este cazul si le va detalia

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data: