Tájékoztató az előkészítő osztályba való beiratkozáshoz a 2021-2022-es tanévre a beíratandó gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének/gyámjának

A. Mit kell tennie annak a szülőnek/törvényes képviselőnek/gyámnak, akinek a gyermeke 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét?
• Azoknak a szülőknek/törvényes képviselőknek/gyámoknak, akiknek a gyermekük 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, a jelenlegi törvény értelmében, kötelességük beíratni ezen gyermekeket előkészítő osztályba.
• A beiratkozási típuskéréseket a szülő/törvényes képviselő/gyám online is letöltheti, és elküldheti azt e-mailen, postai küldeményként, vagy személyesen is leteheti annak az iskolának a titkárságára, ahová szeretné beíratni a gyermekét. Abban az esetben, ha e-mailen vagy postai úton szeretné elküldeni a kérést, egy saját felelősségre írt nyilatkozatot is ki kell töltenie és mellékelnie ehhez, melyben az adatok hitelességéért kezeskedik. – lásd a 3473/2021-es Beiratkozási módszertan. 3-as számú melléklete
• Ha a szülő/törvényes képviselő/gyám a lakókörzetéhez tartozó intézménybe szeretné beíratni a gyermekét, a kérés kitöltésének és érvényesítésének pillanatában, az iskola titkárságán, a saját személyazonossági igazolványának fénymásolatát és a beíratandó gyermek keresztlevelének fénymásolatát is kell mellékelje, az eredeti dokumentumok felmutatását követően.
• Ha a szülő/törvényes képviselő/gyám nem a lakókörzetéhez tartozó intézménybe szeretné beíratni a gyermekét, a saját személyazonossági igazolványának fénymásolatán és a beíratandó gyermek keresztlevelének fénymásolatán kívül (melyeket eredeti változatban is felmutat), a választott iskola titkárságára be kell nyújtani azon dokumentumok, iratok fénymásolatát, melyekkel igazolja, hogy eleget tesz az intézmény sajátos elosztási kritériumainak.

B. Mit kell tennie annak a szülőnek/törvényes képviselőnek/gyámnak, akinek a gyermeke 2021. szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét?
• Azok a szülők/törvényes képviselők/gyámok, akiknek a gyermeke 2021. szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét, beírathatják előkészítő osztályba, ha megfelelő fejlettségi szinttel rendelkeznek.
• Abban az esetben, ha a beíratandó gyermek járt óvodába, nincs szükség pszichoszomatikus felmérésre, hanem a szülő/törvényes képviselő/gyám írásos kérést tehet le személyesen, elektronikusan, postai úton egy ajánlás igénylésére, abba az intézménybe, ahol a gyermek óvodába járt a mostani tanévben. lásd a 3473/2021-es Beiratkozási módszertan. 1-es számú melléklete
• Abban az esetben, ha a beíratandó gyermek nem járt óvodába, vagy most érkezett haza más országból a szülő/törvényes képviselő/gyám a Megyei Oktatási Erőforrás- és Tanácsadó Központtól (CJRAJ) kéri a gyermeke fejlettségi szintjének felmérését, melyet szintén személyesen, e-mailen vagy postai úton tud lebonyolítani, lásd a 3473/2021-es Beiratkozási módszertan. 2-es számú melléklete. A gyermekek felmérése 2021. március 22. és április 27. között zajlik, 10,00 órától 18,00 óráig előzetes, telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
• A beiratkozási típuskéréseket a szülő/törvényes képviselő/gyám online is letöltheti és elküldheti azt e-mailen, postai küldeményként, vagy személyesen is leteheti annak az iskolának a titkárságára, ahová szeretné beíratni a gyermekét. Abban az esetben, ha e-mailen vagy postai úton szeretné elküldeni a kérést, egy saját felelősségre írt nyilatkozatot is ki kell töltenie és mellékelnie ehhez, melyben az adatok hitelességéért kezeskedik. – lásd a 3473/2021-es Beiratkozási módszertan. 3-as számú mellékleteHa a szülő/törvényes képviselő/gyám a lakókörzetéhez tartozó intézménybe szeretné beíratni a gyermekét, a kérés kitöltésének és érvényesítésének pillanatában, az iskola titkárságán, a saját személyazonossági igazolványának fénymásolatát, a beíratandó gyermek keresztlevelének fénymásolatát és az óvodai ajánlást, valamint a fejlettségi szint pozitív elbírálásának a bizonylatát is kell mellékelje, az eredeti dokumentumok felmutatását követően.
• Ha a szülő/törvényes képviselő/gyám nem a lakókörzetéhez tartozó intézménybe szeretné beíratni a gyermekét, a saját személyazonossági igazolványának fénymásolatán és a beíratandó gyermek keresztlevelének fénymásolatán kívül (melyeket eredeti változatban is felmutat), a választott iskola titkárságára be kell nyújtani azon dokumentumok, iratok fénymásolatát, melyekkel igazolja, hogy eleget tesz az intézmény sajátos elosztási kritériumainak.

Figyelem! Az iratkozást bonyolító informatikai program nem engedélyezi egy gyereknek a több iskolába való beíratását!