Valósággá vált álom: új napközi és óvoda Maroshévízen

Itt, a megye északi határán, a szórványban nagyon erőteljes a megmaradás és az itthonmaradás kérdése. Az új napközi épülete ennek a kis magyar közösségnek jövőbe vetett hitét jelképezi.
A bölcsőtringató kézuralja a világot, a kezek, melyek a bölcsőt ringatják, kormányozzák a történelmet is.Ebben a gondolatban megfogalmazva hitvallásunkat, mondtunk igent az új napközi fellépítésének.
2017 első hónapjában kaptam az első reménytkeltő telefonhívást és jóhírt Burus Siklódi Botond elnök úrtól, amely arról szólt, hogy Maroshévízen épülne egy napközi,a Magyar Kormány támogatásával a Kárpát- medencei óvodafejlesztési programon keresztül, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség irányításával
Azután elindult a telek megvásárlása, a tervezés, engedélyek megszerzése és 2018 november 12-től elindult hivatalosan a terület elkészítése a várva várt napközi felépítésére. 2018 november 23-án már ünnepelt a kisváros magyar közössége, ugyanis a napközi épületének alapkőletétele történt meg.
Ezután elkezdődött a konkrét építkezési folyamat. Rohamos, látványos haladás szemtanúi lehettünk az elkövetkező időszakban. Ha elkezdődött egy munkafolyamat a remetei Ex-Plus Construct cég munkásai nem hagyták abba, annak ellenére sem, ha lejárt a munkaprogram. Ha szükség volt igent mondtak a szombati munkára is. A megígért szeptember 15-ét, a munkálatokat befejező napot felvállalták és be is tartották.
A napközi névadását Burus Siklódi Botond úrnak adtuk át 2019 augusztusában, aki egy kis gondolkodás után visszajelezte: „ Legyen Napsugár” és ez is lett új oktatási épület neve. Valóban sokatmondó ez az elnevezés.
Az épület birtokbavétele még hosszú folyamat, mert eljárások, előírások betartásáról van szó. De október 18. egy ünnep, határkő, napsugár volt a maroshévízi magyar iskolatörténetben. A Napsugár Napközi egy orvosi rendelőt és elkülőnítő szobát, új bútorzattal rendelkező 3 csoportszobát, 2 hálót, egy tanári szobát, egy ebédlőt, egy felszolgáló konyhát, egy minden eszközzel felszerelt mosódát, egy multifunkcionális termet foglal magába és egy balesetmentes, óriási játszóteret. Reméljük, hogy a magyar oktatás bölcsője lesz ez a ritka, új épület. Ugyanakkor reméljük, hogy az óvodapedagógusok, a szülők és a kisgyerekek békességben azon fognak munkálkodni, hogy a magyar közösség jövője biztosítva legyen, Erdély egyik legmodernebb épületében. Nagyon sok gyerekmosolyt remélünk, ezért arra biztatunk minden szülőt mondjon igent az életre.
Köszönjük a Magyar Államtitkárság munkaközösségének, hogy igent mondott a maroshévízi napközire és támogatja a magyar nyelvű oktatás bölcsőjének megszületését. Ha itt elindulhat kis ovisaink, napköziseink közösségi élete, reméljük a gimnázium falai között folytatódik, magyar nyelven.
Köszönjük az RMPSZ-nek, hogy mentőcsónakként felvállalta a napközi felépítésének minden nehézségét, leküzdötte minden gátját és nem torpant meg. Szórványiskolánk mellett áll és igyekszik támogatni mindenben tevékenységét.
Köszönjük a helyi önkormányzatnak, ha felvállalja ennek az intézménynek a fenntartását, nem feledkezvén meg arról, hogy a magyar lakósság is adófizetője településünknek.
Dr. Grezsa István, miniszteri biztos úr, az alapkőletétel alkalmával hagyott egy szép üzenetet emlékkönyvünkben: „Boldog ember az, akiben összeérnek ősei (Németh László). Legyen áldás az épülő óvoda e közösségnek.”
Deme Gabriella, igazgató